Ochrona środowiska

REACH – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów oraz CLP – Rozporządzenie nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

NITROERG S.A. jest producentem, dalszym użytkownikiem i dystrybutorem substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Nasze wyroby nie podlegają przepisom rozporządzenia REACH.

Obowiązek rejestracji wstępnej.
Zarejestrowano wstępnie 7 substancji:
1. azotan 2-etyloheksylowy,
2. triazotan 1,2,3 propanotriolu,
3. diazotan 1,2 etanodiolu,
4. trójnitrorezorcyna,
5. azotan amonu,
6. siarczan amonu,
7. azydek ołowiu.

Obowiązek rejestracji ogólnej – rejestracja została przeprowadzona dla wszystkich w/w substancji

Raporty bezpieczeństwa chemicznego:
1. dla triazotanu 1,2,3 propanotriolu – wykonany i zgłoszony w EChA,
2. dla azotanu 2-etyloheksylowego i diazotanu 1,2 etanodiolu, azotanu amonu i azydku ołowiu są wykonane przez partnerów konsorcjum i zgłoszone w EChA.

Działalność NITROERG S.A. jest zgodna z Rozporządzeniem REACH 1907/2006 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem 1272/2008 (CLP) w kontekście produkowanych przez nas substancji i mieszanin.

 

Niniejsza strona internetowa przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookies, z którymi należy zapoznać się <a href="https://nitroerg.pl/wp-content/uploads/2019/04/POLITYKA-PRYWATNOŚCI_2019_NITROERG-1.pdf">Polityka prywatności</a> i <a href="https://nitroerg.pl/wp-content/uploads/2019/02/Polityka-plik%C3%B3w-cookies.pdf">Polityka plików cookies</a>. NITROERG S.A. korzysta z plików cookies przede wszystkim w celu optymalizacji korzystania ze strony. Pozostałe informacje dotyczące plików cookies w tym także informacje o możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępne są pod linkiem <a href="https://nitroerg.pl/wp-content/uploads/2019/02/Polityka-plik%C3%B3w-cookies.pdf">Polityka plików cookies</a>. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close