• polski
    • angielski
    • francuski
    • hiszpański

Ochrona środowiska

System zarządzania środowiskiem wg wymagań normy ISO 14001:2015

NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn posiada wdrożony, certyfikowany i wciąż doskonalony system zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska – zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015.

System ten funkcjonuje od 2003 roku i jest poddawany corocznej ocenie przez audytorów jednostki certyfikującej TÜV Rheinland. Cele środowiskowe określa przyjęta przez Zarząd NITROERG S.A. „Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa Informacji oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”, określająca kierunki działania całej firmy.

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015 na bieżąco prowadzone są audyty wewnętrzne oraz kontrole środowiskowe, oceniane są ryzyka i szanse, w tym również aspekty środowiskowe wraz z porównaniem ich wartości z wymaganiami ujętymi w decyzjach organów administracyjnych. Określony został cykl życia naszych produktów, kontekst wewnętrzny i zewnętrzny organizacji. Zakres, sposób oraz częstotliwość monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiary i ewidencjonowanie wielkości emisji odnoszą się do warunków określonych w obowiązujących decyzjach środowiskowych.

CERTYFIKAT ISO 14001