• polski
    • angielski
    • francuski
    • hiszpański

Nad efektywnością i spójnością działań NITROERG S.A. czuwa Zarząd i Rada Nadzorcza. Dzięki współpracy i jasno określonym celom, firma może realizować przyjętą strategię i dążyć do dalszego rozwoju.

Zarząd

Grzegorz Sosna

Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

Zobacz profil
Sławomir Kwiatkowski

Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Produkcji i Handlu

Zobacz profil
Tomasz Maliszewski

Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Finansowych

Zobacz profil

Rada nadzorcza

Marcin Lewiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Górnicki

Członek Rady Nadzorczej

Paulina Sala

Sekretarz Rady Nadzorczej