• polski
    • angielski
    • francuski
    • hiszpański

Usługi transportowe

NITROERG S.A. świadczy usługi transportowe materiałów wybuchowych od ponad 30 lat. Specjalizuje się w przewozie ładunków niebezpiecznych ujętych w klasie pierwszej międzynarodowej konwencji ADR.