Historia

1867

Alfred Nobel patentuje dynamit

Jednym z najważniejszych patentów, które zarejestrował Alfred Nobel była technologia nasączania nitrogliceryną ziemi okrzemkowej. Powstałą w tym procesie masę można było formować w naboje o zmiennej średnicy. W 1867 roku wynalazca opatentował tę technologię i zarejestrował znak towarowy pod nazwą dynamit.

Alfred Bernhard Nobel (1833 – 1896)