• polski
    • angielski
    • francuski
    • hiszpański

Materiały wybuchowe bezpieczne

EMULINIT PM

EMULINIT PM zaleca się stosować w zakładach górniczych podziemnych oraz odkrywkowych jako materiał wybuchowy, metanowy, specjalny.

EMULINIT PM może być ładowany do otworów suchych i zawodnionych. Może być stosowany do mechanicznego ładowania.

EMULINIT PM może być używany w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Szczegółowe informacje dotyczące właściwości, zakresu temperatur i warunków użytkowania produktu EMULINIT PM znajdują się w karcie katalogowej – plik do pobrania.