• polski
    • angielski
    • francuski
    • hiszpański

 

 

Zaawansowany technologicznie dodatek do oleju napędowego dla maszyn poza drogowych ze szczególnym uwzględnieniem maszyn górnictwa podziemnego o znacząco ulepszonych właściwościach energetycznych i emisyjnych

Nr projektu:
POIR.01.02.00-00-0028/17-00
Termin realizacji projektu:
01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu – innowacyjnego na skalę europejską – modyfikatora procesu spalania paliwa w postaci dodatku do oleju napędowego oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy NITROERG S.A. Podczas realizacji projektu zostanie opracowana nowa technologia charakteryzująca się właściwościami znacząco przewyższającymi dostępne aktualnie technologie substytucyjne, poprzez m.in: poprawę właściwości zapłonowych paliwa, poprawę rozruchu silnika w niskich i wysokich temperaturach, poprawienie procesu spalania paliwa. Opracowana technologia i produkt pozwolą na zmniejszenie zużycia paliwa, zwiększenie mocy silnika, obniżenie emisji szkodliwych substancji w spalinach, zmniejszenie osadów i laków wewnątrz wysoko zaawansowanych wtryskiwaczy.

Całkowita wartość projektu: 6 241 283,82 PLN

Badania przemysłowe: 1 543 253,44 PLN
Prace rozwojowe: 4 698 030,38 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 2 882 326,89 PLN

Badania przemysłowe: 1 003 114,74 PLN
Prace rozwojowe: 1 879 212,15 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – oś priorytetowa I, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program sektorowy INNOCHEM.

Postępowania w ramach projektu