Contact

NITROERG S.A.

Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń

(+48) 32 466 19 00

(+48) 32 466 13 57

nitroerg@nitroerg.pl

Second location of activity:

ul. Zawadzkiego 1
42-693 Krupski Młyn

(+48) 32 466 21 03

(+48) 32 466 21 00

Customer Service Section

(+48) 32  466 16 30

Domestic Sales Department

(+48) 32  466 12 19

NITROCET 50® Sales Department

(+48) 32  466 22 50

Personal Data Protection Inspector

(+48) 32 466 21 47

Transport Department

(+48) 32 466 22 49

NIP

6462746961

REGON

240484673

BDO

000011032

Kapitał zakładowy
(opłacony w całości)

61 892 000zł

KRS


0000268394

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego