• polski
    • angielski
    • francuski
    • hiszpański

METANIT SPECJALNY E7H

METANIT SPECJALNY E7H jest amonowo-saletrzanym materiałem wybuchowym przeznaczonym do stosowania w zakładach górniczych podziemnych oraz odkrywkowych, jako materiał wybuchowy, metanowy specjalny. Może być ładowany do otworów suchych i zawodnionych.

METANIT SPECJALNY E7H może być używany w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Szczegółowe informacje dotyczące właściwości, zakresu temperatur i warunków użytkowania produktu METANIT SPECJALNY E7H znajdują się w karcie katalogowej – plik do pobrania.