• polski
    • angielski
    • francuski
    • hiszpański

EMULINIT 10 MT

EMULINIT 10 MT jest nabojowanym materiałem wybuchowym, uczulanym mikrosferami, przeznaczonym do prac w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz w innych specjalistycznych pracach inżynieryjnych jako materiał wybuchowy skalny.

EMULINIT 10 MT może być stosowany jako materiał wybuchowy skalny do mechanicznego ładowania do otworów strzałowych w warunkach wysokiej wilgotności i pod wodą. Wrażliwy na inicjowanie zapalnikiem.

EMULINIT 10 MT nie może być używany w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Szczegółowe informacje dotyczące właściwości, zakresu temperatur i warunków użytkowania produktu EMULINIT 10 MT znajdują się w karcie katalogowej – plik do pobrania.