Spółka NITROERG S.A. wiodąca firma w swojej branży na rynku polskim, eksportująca większość produktów na rynki światowe poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. BHP

Bieruń

Twoje zadania:

Zakres   zadań   i   odpowiedzialności –  zgodnie z  Rozporządzeniem   Rady Ministrów   z  dnia 02.09.1997r.  w  sprawie  służby  bezpieczeństwa  i   higieny   pracy   (Dz.U. 1997 nr 109 poz.704) w tym:

 • stałe monitorowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
 • przeprowadzanie szkoleń BHP
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi nadzorującymi warunki pracy
 • prowadzenie i sporządzanie wymaganych prawem rejestrów i sprawozdań w zakresie BHP
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • opiniowanie instrukcji pracy i BHP na poszczególne stanowiska pracy
 • sporządzanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i zagrożeniach zawodowych
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz doradztwo w zakresie przebiegu procesu pracy zgodnie z przepisami i normami BHP (analiza zagrożeń, ocena ryzyka stanowisk pracy,  dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej)
 • udział w odbiorach nowo wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych lub ich części oraz urządzeń produkcyjnych i innych mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • opiniowanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w planie inwestycyjnym, koncepcji rozwiązań technicznych oraz usprawnień w zakresie techniki pod kątem BHP
 • występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwych oraz uchybień BHP
 • przygotowywanie danych do analiz stanu bezpieczeństwa
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie medycyny pracy i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy

Nasze wymagania:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, prawa pracy
 • dobra znajomość obsługi Pakietu MS Office
 • zdolności analityczne
 • skrupulatność i dokładność podczas wykonywania powierzonych zadań
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Preferowane/mile widziane:

 • wykształcenie wyższe
 • uprawnienia Inspektora Ochrony P.Poż. (art.4a ust.1 Dz.U.2021.869 z 07.05.2021r.)
 • doświadczenie w pracy w służbie BHP min. rok

Zapewniamy:

Stabilne warunki zatrudnienia
Możliwość rozwoju zawodowego
Bogaty pakiet socjalny
Pakiet prywatnej opieki medycznej
Kartę Multisport
Pakiet szkoleń
Udział pracowników w zysku firmy
Przyjazną atmosferę w miejscu pracy

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu, Pl. Alfreda Nobla 1, zawartych w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. BHP oraz przyszłych procesów rekrutacji, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną zamieszczoną pod adresem https://www.nitroerg.pl/kariera i mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.

Oferty prosimy przesyłać na adres: praca@nitroerg.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Drukuj ogłoszenie

Niniejsza strona internetowa przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookies, z którymi należy zapoznać się <a href="https://nitroerg.pl/wp-content/uploads/2019/04/POLITYKA-PRYWATNOŚCI_2019_NITROERG-1.pdf">Polityka prywatności</a> i <a href="https://nitroerg.pl/wp-content/uploads/2019/02/Polityka-plik%C3%B3w-cookies.pdf">Polityka plików cookies</a>. NITROERG S.A. korzysta z plików cookies przede wszystkim w celu optymalizacji korzystania ze strony. Pozostałe informacje dotyczące plików cookies w tym także informacje o możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępne są pod linkiem <a href="https://nitroerg.pl/wp-content/uploads/2019/02/Polityka-plik%C3%B3w-cookies.pdf">Polityka plików cookies</a>. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close