Spółka NITROERG S.A. wiodąca firma w swojej branży na rynku polskim, eksportująca większość produktów na rynki światowe poszukuje pracownika na stanowisko:

Inspektor/ Specjalista ds. BHP i ochrony p.poż.

Bieruń

Ta rekurtacja bierze udział w Programie poleceń pracowniczych

Twoje zadania

Zakres zadań i odpowiedzialności – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz.704 z póź. zm.) w tym:

 • Stałe monitorowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP.
 • Przeprowadzanie szkoleń BHP.
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi nadzorującymi warunki pracy.
 • Prowadzenie i sporządzanie wymaganych prawem rejestrów i sprawozdań w zakresie BHP.
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.
 • Opiniowanie instrukcji pracy i BHP na poszczególne stanowiska pracy.
 • Sporządzanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i zagrożeniach zawodowych.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz doradztwo w zakresie przebiegu procesu pracy zgodnie z przepisami i normami BHP (analiza zagrożeń, ocena ryzyka stanowisk pracy,  dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej).
 • Udział w odbiorach nowo wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych lub ich części oraz urządzeń produkcyjnych i innych mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
 • Opiniowanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w planie inwestycyjnym, koncepcji rozwiązań technicznych oraz usprawnień w zakresie techniki pod kątem BHP.
 • Występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwych oraz uchybień BHP.
 • Przygotowywanie danych do analiz stanu bezpieczeństwa.
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie medycyny pracy i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie średnie/ wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP.
 • Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, prawa pracy.
 • Doświadczenie w pracy w służbie BHP min. 1 rok.
 • Dobra znajomość obsługi Pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Zdolności analityczne.
 • Skrupulatność i dokładność podczas wykonywania powierzonych zadań.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Preferowane/mile widziane:

 • Uprawnienia Inspektora Ochrony P.Poż. (art. 4a ust. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U.2022 poz. 2057).

 

Zapewniamy:

Stabilne warunki zatrudnienia
Możliwość rozwoju zawodowego
Bogaty pakiet socjalny
Pakiet prywatnej opieki medycznej
Kartę Multisport
Pakiet szkoleń
Udział pracowników w zysku firmy
Przyjazną atmosferę w miejscu pracy

W związku z przystąpieniem do procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor/ Specjalista ds. BHP i ochrony p.poż. w NITROERG S.A.:

 • Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu Pl. Alfreda Nobla 1 zawartych w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną zamieszczoną pod adresem https://nitroerg.pl/kariera/ i mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.
 • Oświadczam, że zapoznałam/em się z Kodeksem Etyki i Polityką Antykorupcyjną KGHM (zamieszczonymi na stronie https://nitroerg.pl/klauzula-antykorupcyjna/), rozumiem i akceptuję ich treść oraz zarówno w procesie rekrutacji, jak i w razie zatrudnienia zobowiązuję się do zachowania zgodności z ich zapisami.
 • Przyjąłem do wiadomości, że w NITROERG S.A. obowiązuje System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodny z PN-ISO 37001.
 • Potwierdzam, iż zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą zatrudnienie na stanowisku pracy, o które się ubiegam, nie rodzi ryzyka wystąpienia konfliktu interesów (zgodnie z informacjami dotyczącymi konfliktu interesów zamieszczonymi na stronie https://nitroerg.pl/kariera/). Jeśli występuje takie ryzyko, zobowiązuję się powiadomić o tym fakcie w toku rekrutacji.

Oferty prosimy przesyłać na adres: praca@nitroerg.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Drukuj ogłoszenie

Niniejsza strona internetowa przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookies, z którymi należy zapoznać się <a href="https://nitroerg.pl/wp-content/uploads/2019/04/POLITYKA-PRYWATNOŚCI_2019_NITROERG-1.pdf">Polityka prywatności</a> i <a href="https://nitroerg.pl/wp-content/uploads/2019/02/Polityka-plik%C3%B3w-cookies.pdf">Polityka plików cookies</a>. NITROERG S.A. korzysta z plików cookies przede wszystkim w celu optymalizacji korzystania ze strony. Pozostałe informacje dotyczące plików cookies w tym także informacje o możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępne są pod linkiem <a href="https://nitroerg.pl/wp-content/uploads/2019/02/Polityka-plik%C3%B3w-cookies.pdf">Polityka plików cookies</a>. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close