• polski
    • angielski
    • francuski
    • hiszpański

Historia

Okres powojenny

Dalszy rozwój zakładów w Bieruniu
i Krupskim Młynie

Po wojnie oba zakłady w dalszym ciągu stawiały na rozwój
i zwiększanie sprzedaży. Pomimo zmian charakteru produkcji cały czas unowocześniano technologię wytwarzania materiałów wybuchowych i środków strzałowych. W latach 90-tych ubiegłego stulecia obie spółki zostały przekształcone w jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa: ZTS ERG Bieruń S.A. w Bieruniu oraz NITRON S.A. w Krupskim Młynie.

Stulecie zakładu w Bieruniu