• polski
    • angielski
    • francuski
    • hiszpański

Historia

2015

Otwarcie nowej linii do produkcji
materiałów wybuchowych emulsyjnych

13 maja 2015 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej linii
do produkcji materiałów wybuchowych emulsyjnych, która spełnia najnowocześniejsze wymagania technologiczne. Jej przewaga nad wcześniej używaną linią związana jest z wyższą jakością i szerszą gamą asortymentową wyrobów, niższymi kosztami produkcji, a także z większym bezpieczeństwem procesowym oraz wydajnością.

Linia do produkcji materiałów wybuchowych
w Bieruniu