• polski
    • angielski
    • francuski
    • hiszpański

Historia

2006

Powstanie firmy NITROERG S.A.

1 grudnia 2006 roku w wyniku połączenia zakładów w ZTS ERG Bieruń S.A. i NITRON S.A. z Krupskiego Młyna powstała jedna firma NITROERG S.A. W obu lokalizacjach sprzedano wydziały tworzywowe, przeprowadzono koncentrację i optymalizację produkcji, aby nowopowstała Spółka mogła skutecznie konkurować na rynkach krajowym i zagranicznych.

Powstanie firmy NITROERG S.A.