• pl
    • en
    • fr
    • es

Historia

1904

Rozwój fabryki w Krupskim Młynie

W Krupskim Młynie produkowano czarny proch strzelniczy, bawełnę strzelniczą do granatów, a następnie dynamit
i ciężkie pociski artyleryjskie (bomby 20-cetnarowe), które
w dużych ilościach dostarczano do armii carskiej w czasie wojny rosyjsko-japońskiej w latach 1904-1905. Znaczne dochody uzyskane podczas wojny skłoniły akcjonariuszy do rozbudowy fabryki. W niespełna 40 lat od chwili powstania, fabryka przeżywała okres świetności i rozkwitu. Produkowała materiały wybuchowe nie tylko dla wojska, ale również dla górnictwa.

Projekt rozwoju wytwórni dynamitu w Krupskim Młynie