• polski
    • angielski
    • francuski
    • hiszpański

Historia

1874

Utworzenie fabryki materiałów wybuchowych w Krupskim Młynie

W drugiej połowie XIX wieku Spółka przemysłowa Lignose Sprengstoffwerk GmbH podjęła decyzję o otwarciu w Krupskim Młynie zakładu produkcyjnego materiałów wybuchowych, który w 1874 roku osiągnął zakładane moce produkcyjne.

Wózkarze przy skrzynkarni