• polski
    • angielski
    • francuski
    • hiszpański

Historia

1871

Powstanie Śląskiej Fabryki Materiałów Wybuchowych w Bieruniu

1 lipca 1871 roku Królewsko-Pruski Urząd w Opolu wydał kupcom Guttmann i Spółka zgodę na założenie fabryki dynamitu. Powstały zakład nosił nazwę Schlesische Sprengstoff-Fabrik (Śląska Fabryka Materiałów Wybuchowych). Rozpoczął produkcję w połowie września tego samego roku.

Pierwsze transporty materiałów wybuchowych
w Bieruniu