• polski
    • angielski
    • francuski
    • hiszpański

Akcjonariusze

Akcja dematerializacja

Nadchodzi koniec akcji w formie papierowej, zastąpi je rejestr akcjonariuszy. 1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne obowiązki związane z dematerializacją akcji. Dotyczy to także NITROERG S.A. Akcjonariusze muszą złożyć swoje akcje w formie papierowej w siedzibie Spółki. Apelujemy, by nie zwlekać i złożyć akcje jak najszybciej. 

Walne zgromadzenie Spółki NITROERG S.A. w lipcu 2020 roku podjęło uchwałę o wyborze podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. W przypadku naszej firmy będzie to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Warto pamiętać, że 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji stracą moc i zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Natomiast akcjonariusz, który nie złoży w spółce papierowego dokumentu akcji, do chwili jego złożenia i wpisania do rejestru akcjonariuszy, nie będzie mógł korzystać z przysługujących mu praw, np. nie będzie mógł głosować na walnych zgromadzeniach. Akcja w formie dokumentowej będzie miała znaczenie jeszcze tylko przez 5 lat, ale wyłącznie w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Nowy rejestr będzie jawny dla spółki i każdego jej akcjonariusza.

Szczegółowe informacje dotyczące dematerializacji akcji znajdują się w poniższych podstronach:

Zakładka „Wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji” zawiera ogłoszenie i plakat wzywające akcjonariuszy do złożenia akcji.

W zakładce „Przewodnik po dematerializacji akcji NITROERG S.A.” odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania i przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące tego procesu.

Wszystkie potrzebne do złożenia akcji w Spółce dokumenty znajdują się w zakładce „Formularze i dokumenty”.

Specjalnie dla akcjonariuszy Spółki uruchomiliśmy też infolinię dotyczącą dematerializacji akcji oraz skrzynkę kontaktową. Pytania telefonicznie zadawać można pod numerem telefonu 32 466 13 91 (w dni powszednie, w godz. 9.00 – 13.00), zachęcamy też do wysyłania ewentualnych zapytań pocztą elektroniczną na adres: dematerializacja@nitroerg.pl

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami, a w szczególności z Przewodnikiem po dematerializacji akcji NITROERG S.A.