• pl
    • en
    • fr
    • es

Akcjonariusze

Kapitał zakładowy Spółki NITROERG S.A. wynosi 69 182 000 zł i dzieli się na 6 189 200 akcji. Większościowym akcjonariuszem jest Spółka KGHM Polska Miedź S.A.

 

Struktura akcjonariatu NITROERG S.A.