Usługi transportowe

Usługi transportowe w przewozie towarów niebezpiecznych NITROERG S.A. świadczy od ponad 30 lat, specjalizując się w transporcie materiałów wybuchowych klasy 1-ej wg. umowy ADR.

Zakres świadczonych usług transportowych w kraju i za granicą:

  • transport całopojazdowy
  • transport drobnicowy
  • transport pojazdami specjalistycznymi (cysterny do przewozu substancji chemicznych)

Każdy pojazd jest monitorowany przez system satelitarny GPS, co pozwala na całodobową kontrolę oraz ochronę powierzonego ładunku, pojazdy spełniają normy emisji spalin Euro 3 oraz Euro 5.
Wysoko wykwalifikowana kadra kierowców posiada europejskie uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych. Dodatkowym atutem jest doświadczenie w planowaniu oraz organizowaniu transportu z udziałem materiałów wybuchowych. Najczęściej obsługiwane kierunki poza Polską to: Szwecja, Norwegia, Niemcy, Włochy, Francja, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia.

Potencjałem usług transportowych jest zróżnicowany ze względu na indywidualne potrzeby klienta tabor samochodowy:

  • samochody ciężarowe o ładowności do 24 t - Izotermy
  • autocysterna o pojemności 33 000l dopuszczona do przewozu materiałów niebezpiecznych
  • samochody ciężarowe o ładowności do 7,5 t - Izotermy
  • samochody dostawcze o ładowności do 3,5 t - Izotermy