O firmie

Spółka NITROERG S.A. rozpoczęła działalność 1 grudnia 2006 roku po formalnym połączeniu Spółek NITRON S.A. i ZTS „ERG-BIERUŃ” S.A.

Efektem połączenia było utworzenie  nowoczesnej firmy -  największego w Polsce producenta materiałów wybuchowych i systemów inicjowania do celów przemysłowych.

Doświadczenie i renoma obu  Spółek wpłynęły na znaczne zwiększenie konkurencyjności NITROERG S.A. na rynku krajowym, europejskim i światowym. Nowo powstała firma poszerzyła swój  asortyment oferowanych produktów o najnowsze rozwiązania z dziedziny materiałów wybuchowych.

NITROERG S.A. oferuje dwa podstawowe rodzaje produktów:

  • materiały wybuchowe i systemy inicjowania
  • dodatek do oleju napędowego 2-EHN (NITROCET 50®.

Działalność produkcyjna Spółki prowadzona jest w dwóch zakładach zlokalizowanych w:

  • Krupskim Młynie - produkcja: materiałów wybuchowych nitroglicerynowych i amonowo-saletrzanych, zapalników elektrycznych, systemu inicjowania nieelektrycznego, rurki detonującej, lontów detonujących, dodatku do paliw NITROCET 50®;
  • Bieruniu - produkcja: materiałów wybuchowych emulsyjnych, nitroglicerynowych i amonowo-saletrzanych, nieelektrycznego systemu inicjowania, zapalników elektrycznych.

Unikalne umiejętności technologiczne wynikające z ponad 140 letnich* doświadczeń oddziałów w Bieruniu i Krupskim Młynie, jak i  poszerzone możliwości produkcyjne pozwalają na spełnienie najwyższych wymagań jakościowych. W NITROERG S.A. funkcjonują zintegrowane systemy zarządzania jakością zgodne z normą ISO 9001:2008 oraz zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001:2004 (certyfikat uzyskał zakład w Krupskim Młynie).

Posiadany potencjał produkcyjny, doświadczona załoga oraz fachowa i energiczna kadra zarządzająca gwarantują, że NITROERG S.A. jest atrakcyjnym, wiarygodnym i stabilnym partnerem biznesowym.

* Zob. – Historia NITROERG S.A.