Dotacje UE

 

„Zaawansowany technologicznie dodatek do oleju napędowego dla maszyn poza drogowych ze szczególnym uwzględnieniem maszyn górnictwa podziemnego o znacząco ulepszonych właściwościach energetycznych i emisyjnych".

Nr projektu: POIR.01.02.00-00-0028/17-00

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie nowego produktu – innowacyjnego na skalę europejską - modyfikatora procesu spalania paliwa w postaci dodatku do oleju napędowego oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy NITROERG S.A. Podczas realizacji projektu zostanie opracowana nowa technologia charakteryzująca się właściwościami znacząco przewyższającymi dostępne aktualnie technologie substytucyjne, poprzez m.in: poprawę właściwości zapłonowych paliwa, poprawę rozruchu silnika w niskich i wysokich temperaturach, poprawienie procesu spalania paliwa. Opracowana technologia i produkt pozwolą na zmniejszenie zużycia paliwa, zwiększenie mocy silnika, obniżenie emisji szkodliwych substancji w spalinach, zmniejszenie osadów i laków wewnątrz wysoko zaawansowanych wtryskiwaczy.

Budżet:
Wartość projektu: 6 241 283,82 PLN

w tym na:

 badania przemysłowe: 1 543 253,44 PLN

prace rozwojowe: 4 698 030,38 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 2 882 326,89 PLN

 

w tym na:
badania przemysłowe: 1 003 114,74 PLN

prace rozwojowe: 1 879 212,15 PLN

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 1. „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.2: „Sektorowe programy B+R”.

 

 

Informujemy, że w postępowaniu w trybie nieograniczonym na zakup i dostawę 500 litrów oleju napędowego B0 (bez estrów) nie dokonano wyboru oferenta z powodu braku ofert

 

Informujemy, że w postępowaniu w trybie nieograniczonym na zakup i dostawę 850 litrów bioestru B100 typ letni nie dokonano wyboru oferenta z powodu braku ofert

 

Informujemy, iż w postępowaniu w trybie nieograniczonym na wykonanie badania porównawczego zużycia oleju napędowego i emisji spalin dodatku do oleju napędowego  dokonano wyboru oferenta, którym została Politechnika Poznańska Instytut Silników Spalinowych i Transportu

 

Informujemy, iż w postępowaniu w trybie nieograniczonym na wykonanie przygotowania oleju napędowego do badań porównawczych dokonano wyboru oferenta, którym został Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

 

Informujemy, iż w postępowaniu w trybie nieograniczonym na zakup i dostawę wiskozymetru wibracyjnego dokonano wyboru oferenta, którym została firma Labindex Spółka Cywilna Marcin Grzelka, Michalis Stambuldzys z Warszawy

 

Informujemy, iż w postępowaniu w trybie nieograniczonym na zakup i dostawę 9 400 litrów oleju napędowego B0 dokonano wyboru oferenta, którym została firma Lotos Paliwa Spółka  z  o.o. z Gdańska.

 

Informujemy, iż w postępowaniu w trybie nieograniczonym na zakup i dostawę mętnościomierza laboratoryjnego dokonano wyboru oferenta, którym została firma Alchem Grupa Spółka  z  o.o. z Torunia.

 

Informujemy, że w postępowaniu w trybie nieograniczonym na zakup i dostawę spektrofotometru UV dokonano wyboru oferenta, którym została firma Merck Sp. z o.o. z Warszawy.

 

Informujemy że w postępowaniu w trybie nieograniczonym na zakup i dostawę refraktometru cyfrowego dokonano wyboru oferenta, którym została firma Anton Paar Poland Sp. z o.o. z Warszawy.

 

Informujemy, że w postępowaniu w trybie nieograniczonym na zakup i dostawę kulometru do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera dokonano wyboru oferenta, którym została firma EKMA Krzysztof Antosik z Warszawy.

 

Informujemy, że w postępowaniu w trybie nieograniczonym na zakup i dostawę wagi analitycznej dokonano wyboru oferenta, którym została firma RADWAG Witold Lewandowski z Radomia.